okuYORUM

Bilgi paylaştıkça çoğalır

Yayınlanmış eserler

ALİ GÜNHAN’IN YAYINLANAN ESER VE YAZILARININ LİSTESİ

1-“Edebiyatımız da Atalar Sözü -Nasihat Destanı-” “Kütahya Ekspres” Günlük Siyasi Gazete, 06 Mayıs

1997 Salı, Sayı:12636, Sayfa:3, -1.Tefrika Ol.....

Kütahya iline ait Efsaneler, Menkıbeler, Türküler, Destanlar, Masallar, Kıyafetler, Gelenek ve Görenekler... Kütahya Belediyesi Yayını, Kütahya 2009, Ekspres Matbaası, 207 Sayfa,  Ali GÜNHAN

MUHTELİF YAYINLARDA ÇIKAN YAZILARI
EKSPRES GAZETESİNDE ÇIKANLAR

1-“Edebiyatımız da Atalar Sözü -Nasihat Destanı-” Ekspres Gazetesi, 06 Mayıs 1997 Salı, Sayı:.....

BASILI ESERLERİ

1-“Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı Temel Atma Töreni Nutukları 30 Ağustos 1924” Nihat

      DEĞİRMENCİ-Ali GÜNHAN, Kütahya Valiliği .....